Misi, Misi & Logo

VISI

Menjadi pusat pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan beramal soleh sehingga dapat meraih kemuliaan hidup di dunia dan akhirat.

 

MISI

  1. Menyelengarakan kegiatan peribadatan dan dakwah demi tersebarnya syiar Islam dan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamindan moderat dalam kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia.
  2. Mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Iptek dan Kebudayaan.
  3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pelayanan yang modern, profesional dan islami dalam rangka pemabangunan karakter bangsa,demi meningkatnya kecerdasan intelektual, emosisonal dan spiritual umat secara terpadu dan meningkatnya daya saing bangsa Indonesia serta kebangkitan kembali umat islam.
  4. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
  5. Menyediakan segala kelengkapan untuk kemudahan beribadah, mewujudkan dan memperbanyakkan aktiviti-aktiviti keilmuan kearah melahirkan masyarakat yang berketerampilan.
  6. Membangkitkan daya juang bagi kemuliaan hidup dan kebahagiaan masa depan.

LOGO

 

Keterangan Gambar / Makna Filosofis

1. Kubah hijau: adalah kubah masjid yang melambangkan Islam.

2. Q berwarna emas: inisial Qolbunsalim yang artinya hati yang sejahtera. Kuning emas melambangkan kesejahteraaan

3. Toga: lambang akademik/pendidikan.

4. Al-Quran terbuka: lambang ketaqwaan pada Allah. Al Qur’an petunjuk hidup / iman.

5. Hati: melambangkan cinta kasih dan kemanusiaan.

6. Secara utuh penyatuan toga, hati dan qur’an terbuka seperti anak kecil yang sedang berdiri. Melambangkan generasi Islam yang intelektual, memilki hati yang mulia karena berpedoman pada Al Qur’an.

7. Dua tangan tengadah: melambangkan kehampaan kepada Allah. Selalu bermunajat. Tangan menopang ke atas juga lambang menjunjung tinggi yayasan ini.